FÄRDIGT MATERIAL 

Färdigt material ska lämnas som PDF anpassat för svensk dagspress (TU-standard). Wordfiler, PowerPoint eller liknande filer räknas inte som färdigt materialEtt PDF-dokument får bara innehålla en annons.  

Nedan följer de viktigaste sakerna att tänka på för att materialet ska fungera och resultatet ska bli bra. Mer info samt inställningsfiler och ICC-profiler hittar ni hos dagspress.se 

 
Format
Annonsen ska vara producerad i exakt samma storlek som den bokade ytan (bredd x höjd). Behöver vi skala ner annonsen är eventuell kvalitetsförlust materialinlämnarens ansvar. 

Färdig annons till våra tidningar (undantag vissa bilagor) levereras alltid utan skärmärken och utfall. 

Filformat som fungerar är PDF. Generellt bör annonser produceras i InDesign eller Illustrator från Adobe eller QuarkXpress.  

Annonsen bör ha en tunn ram (ex. svart linje 0,25 pkt) för att hålla ihop annonsen så den inte riskerar att se ut att hänga ihop med närliggande annons. Ram på annons läggs inte på per automatik hos oss.

Filvikt
Annonsen får vara max 25 mb tung. 

 
Färger 
Alla annonser ska levereras i CMYK. Dekorfärger i annonsen ska vara konverterade till CMYK. Filer som innehåller RGB fungerar tekniskt men en konvertering till CMYK sker automatiskt av oss och felaktigheter i färgnyanser kan inträffa. Eventuell kvalitetsförlust och färgavvikelse är materialinlämnarens ansvar. 

Svart text bör vara 100 % svart för att undvika misspass vid tryck. Var uppmärksam på negativ text på flerfärgad bakgrund då det vid misspass kan göra texten oläslig. För färgad text - håll ner antalet färger. Ju fler färger färgblandningen i texten innehåller desto större risk är det att texten kan bli suddig i tryck. 

Tänk på att tidningspapper inte är kritvitt och svaga färgblandningar kan därför försvinna in i pappret.

Övertryck
Kontrollera att annonsen inte har objekt med övertryck. Ett objekt som är inställt på övertryck kan komma att försvinna i tryck om det är vitt/ljust och placeras på en mörkare platta/bakgrund. Detta är vanligt förekommande för objekt som gjorts om från svart till vit i äldre versioner av Illustrator. 

Bilder och grafik
Alla monterade bilder ska vara i CMYK och högupplösta (minst 200 dpi) samt inkluderade i EPS/PDF-filen. ICC-profiler för konvertering av bilder till CMYK för dagspress finns att hämta hos www.dagspress.se 

Bilder och objektgrafik bör inte ha en högre färgmängd än 240% (summan av de fyra färgerna CMYK i mörkaste punkten) för att undvika smetiga och otydliga bilder. 

Grafiska element som tex cirklar och linjer bör vara vektorgrafik.  

Håll ner ankarpunkterna i din grafik/annons. Max tillåtna ankarpunkter är 10 000. För många ankarpunkter kan orsaka problem i tryckprocessen. Minimera antalet ankarpunkter alternativt rastrera din annons innan leverans.

ICC-profiler
ICC-profiler för dagspress finns att hämta hos www.dagspress.se 

 
Typsnitt 
Texter ska vara satta med ett typsnitt som är inkluderat i filen, alternativt att texten är vektoriserad. 

Använd inte TrueType-typsnitt då dessa ej kan hanteras säkert i tryckprocessen.  

 

MATERIAL FÖR PRODUKTION
När vi ska producera din annons så önskas ett tydligt manus, så utförligt och detaljerat som möjligt. Det skapar de bästa förutsättningarna för att din annons ska motsvara förväntningarna. Finns önskemål om färg, layout, typsnitt m.m. ser vi gärna att ni lämnar in detta i samband med materialinlämningen.
 

Bilder
Bilder till annonsen ska levereras som EPS-, JPEG- eller TIFF-bild och ha en upplösning på minst 200 ppi. 

Bilder som hämtas från webben är lågupplösta och blir sämre i tryck. Ansvar för rättigheter och kvalité för bilder hämtade från webben ligger hos materiallämnaren. 

Vi har inga större möjligheter att leta bilder från bildbank utan önskar att bild skickas in tillsammans med manus. 

Vi har inte möjlighet att bygga om jpg-filer.

Logotyper
Logotyper skall vara vektoriserade i CMYK och levereras som EPS- eller PDF-fil.

Typsnitt
Vi har en mindre typsnittsbank. Önskas ett specifikt typsnitt ska det skickas in tillsammans med manus.  Ansvar för rättigheter till typsnittet ligger hos materiallämnaren.