Printannonsering Begärd textsida i Vimmerby Tidning

Annonsen placeras på den begärda placeringen. 

Exempel på begärd placering är sid 3, sid 5, Ekonomisidan och Familjesidan.

Specifications