Printannonsering Ej begärd textsida i Vimmerby Tidning

Annonsen placeras på en allmän textsida. 

Specifications